Afgebakende zone

Het gaat over de directe omgeving van de site Vandereecken op de hoek van de Lokerenbaan en Huis ten Halve in Zele.

In de omgeving van Huis ten Halve, dat momenteel wordt uitgebaat door Modulyss NV, werden op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Dat is wellicht te wijten aan historische vervuiling, die verband zou houden met de jarenlange textielnijverheid op de site.

In de rode zone op de kaart (percelen van Modulyss en een gebied ten noorden daarvan) gelden onderstaande maatregelen.

Grondwater

Voorzorgsmaatregelen in de afgebakende zone:

  • drink geen grondwater
  • irrigeer de moestuin niet met grondwater uit ondiepe putten
  • vul zwembad niet met grondwater uit ondiepe putten.
Deze voorzorgsmaatregelen worden voorgesteld in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-grondwaterverontreiniging. De OVAM doet hiervoor het nodige onderzoek.

Voeding

Onderstaande voorzorgsmaatregel geldt voor heel Vlaanderen.

Meer info