Specifieke maatregelen

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.

Extra maatregelen

In een zone van 100 meter rondom de sites gelden volgende algemene voorzorgsmaatregelen.

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
 • Binnen de perimeter horen eigen eieren voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.
 • Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het GFT-afval.

Grondwater

  • Drink geen grondwater als drinkwater.
  • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

   Grond en groenafval

   • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
   • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
   • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

   Hygiëne

   Pas een goede hygiëne toe:

   • was uw handen, zeker voor de maaltijd
   • maak uw huis binnen en buiten schoon met water.