De Vlaamse Regering heeft op 14 juni 2021 beslist tot een eerste pakket concrete ‘no-regret maatregelen’ of voorzorgsmaatregelen. Ze moeten verdere blootstelling van mensen in de regio aan PFOS beperken. Mogelijk volgen er later nog meer maatregelen.

De concrete maatregelen zijn opgedeeld volgens afstand tot de 3M-site in Zwijndrecht en gelden voor al wie in die zone woont, werkt of naar school gaat.

In een straal van 1,5 km van 3M

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet best geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
 • Binnen de perimeter van 5 km horen eigen eieren voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en groenafval

 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin, breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

Hygiëne

 • Pas een goede hygiëne toe:
  • was uw handen, zeker voor de maaltijd
  • maak uw huis grondig schoon met water.

In een straal van 5 km van 3M

 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
 • Binnen de perimeter van 5 km horen eigen eieren voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin, breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

In een straal van 5-10 km van 3M

 • Eet maximaal 1 ei van eigen kippen per week.
 • Buiten de perimeter van 5 km kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het GFT-afval.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin, breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

In heel Vlaanderen

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Check de aanbevelingen in de voedingsdriehoek ((opent in nieuw venster)). Gebruik daarbij een mix van voeding van verschillende bronnen.

Mogelijk later nog meer maatregelen

De mogelijke gezondheidseffecten van PFAS-blootstelling treden niet acuut op. Door de hoge meetwaarden die in de omgeving van de 3M-fabriek zijn aangetroffen, en omdat er tegelijk nog te weinig geweten is over de verspreiding van deze stoffen, hoe mensen eraan worden blootgesteld en wat de gezondheidsimpact is van een langetermijnblootstelling, zijn dit voorlopige voorzorgmaatregelen in afwachting van meer kennisopbouw en meer gerichte acties.

Deze maatregelen zijn dus gebaseerd op de huidige kennis over mogelijke gezondheidseffecten van langdurige blootstelling. Meer meetresultaten en meer kennis zullen zorgen voor nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Die kunnen in de komende tijd dit pakket maatregelen nog verder aanvullen of aanscherpen.

Veelgestelde vragen