Grondige wetenschappelijke basis

Voor het opstellen van een gefundeerd overheidsbeleid rond PFAS op langere termijn, is een grondige wetenschappelijke basis belangrijk. Daarom wordt de ruime omgeving rond de site van 3M ook gebruikt om de wetenschappelijke inzichten rond PFAS-vervuiling te verdiepen, zowel voor het milieu, voor de volksgezondheid als voor de veiligheid van de voedingsketen. De totale resultaten van al die metingen – bodem, grondwater, luchtdeeltjes, voeding, bloedwaarden – en de relatie daartussen, zijn essentieel om een doeltreffend beleid voorop te stellen op langere termijn.

Gezien de bloedstaalmetingen dienen voor algemeen onderzoek en niet het opvolgen van individuele dossiers, zijn voorlopig geen bloedstaalafnames voorzien op andere plaatsen, zelfs al geldt ook daar mogelijk een hoge verontreiniging met PFAS.

Bloedafnames in Zwijndrecht

In totaal werden 800 bloedstalen genomen bij verschillende categorieën van de bevolking in Zwijndrecht, Zwijndrecht-Zuid en Beveren. Een derde van de geselecteerde personen woont in een straal van 1,5 km rond de 3M-fabriek, de rest in de zone tussen de 1,5 en 3 km. Ze zijn ingedeeld volgens leeftijd, geslacht en de afstand tot de fabriek van 3M. In de eerste helft van augustus werden al 456 bloedafnames uitgevoerd. In de loop van de komende weken staan nog 4 bloedafnamedagen op het programma zodat iedereen aan de beurt komt.

Deze bloedafnames zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het opvolgen van de gezondheid van de individuele betrokken personen, wel om mogelijke relaties in kaart te brengen tussen de graad van vervuiling van bodem en grondwater enerzijds, en de cumulatie van PFAS in onze voeding en in het lichaam van bewoners anderzijds.

Dat neemt niet weg dat de resultaten van deze bloedstaalafnames ook voor de betrokkenen zelf belangrijk kunnen zijn. De individuele steekproef waarvan de resultaten begin augustus werden toegelicht in de media, zijn voor minstens één van de betrokkenen zorgwekkend hoog en verdient verdere opvolging. Iemand die langdurig werd blootgesteld aan PFAS en die hoge bloedwaarden vertoont, moet elke bijkomende blootstelling proberen te vermijden.

De resultaten van die bloedstaalafnames worden verwacht eind oktober. De analyse van de bloedstalen en van de bijhorende vragenlijsten vraagt enkele weken tijd. De interpretatie kan pas gebeuren nadat het laatste bloedstaal werd geanalyseerd. Toxicologen Greet Schoeters (UAntwerpen), Jan Tytgat (KULeuven) en Jacob de Boer (UvAmsterdam) leveren de nodige expertise voor de interpretatie van de resultaten op groepsniveau. Het spreekt voor zich dat alle deelnemers hun individuele resultaten krijgen, die ze dan kunnen vergelijken met de groepsresultaten.

No regret-maatregelen

Om de blootstelling aan PFAS te beperken gelden er no regret-maatregelen in een straal van 10 km rond de 3M-site in Zwijndrecht.

U krijgt de resultaten van uw bloedonderzoek

Eind oktober 2021 krijgt u de onderzoeksresultaten per brief. Daarin vindt u een interpretatie van uw resultaten tegenover de groepsresultaten. En adviezen om de blootstelling aan PFAS te beperken. Ook uw huisarts krijgt die resultaten als u daarvoor de toestemming gaf. Daarnaast krijgt u de kans om uw persoonlijke resultaat te bespreken met een arts die betrokken is bij de studie.

De onderzoeksresultaten zeggen niets over uw individuele gezondheidsrisico of de impact van de gemeten bloedwaarden op uw gezondheid. Het onderzoek levert vooral op groepsniveau meer inzichten op:

  • welke mate van blootstelling is er bij de omwonenden?
  • vermindert de blootstelling naarmate de afstand tot de fabriek toeneemt?
  • zijn er andere factoren die een invloed hebben?

Op basis van deze studie volgt er een diepgaande biomonitoring in het najaar van 2021.