Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eindrapportage projectjaar 1 Plan Samenleven

Eindrapportage projectjaar 1

De behaalde ‘kritieke prestatie indicatoren’ (KPI’s) worden na een jaar geëvalueerd om te onderzoeken of een uitbetaling van het saldo te verantwoorden is. De besturen rapporteren over de behaalde KPI’s.

Tijdlijn

Rapportagedocumenten

Vanaf 1 september 2023 kunnen indieners van het eerste projectjaar rapporteren over de behaalde KPI’s voor de volledige eerste projectperiode (1 oktober 2022 tot en met 31 september 2023) via een gepersonaliseerd rapportagedocument.

Projectindieners krijgen onderstaande documenten per mail. Indien dat niet gebeurde na 1 oktober, kan de projectindiener samenleven@vlaanderen.be contacteren.

  • Projectindieners krijgen een gepersonaliseerd rapportagedocument per mail. Hierin noteren de projectindieners de behaalde KPI’s. (verplicht) Dit is een leeg voorbeeldsjabloon(Excel bestand).
  • Dit motiveringsdocument(Word bestand) bundelt alle verplichte vragen bij pleinmakers, correspondentietesten, actieplannen, bij acties waarbij de vooropgestelde KPI niet werd behaald en bij stimulansen (verplicht indien van toepassing).
  • Dit evaluatiedocument(Word bestand) bevat evaluatie vragen over de eerste projectperiode van Plan Samenleven (niet verplicht).

Controle na een jaar

Om het resterende saldo van 20% voor het eerste projectjaar te kunnen ontvangen, wordt bij de projectindieners bevraagd. (cfr. artikel 6-13 BVR tot de verdeling en toekenning van projectsubsidies voor Plan Samenleven(PDF bestand opent in nieuw venster)):

  • wat de behaalde KPI is tijdens het eerste projectjaar (verplicht)
  • of de minimale verwachtingen behaald zijn bij de acties actieplan, pleinmakers en correspondentietesten (verplicht)
  • wat de reden is indien dit niet het geval is (verplicht)
  • hoe men alsnog plant de vooropgestelde KPI of minimale verwachtingen te bereiken (verplicht)

ABB controleert of de vooropgestelde doelen zijn behaald. Indien niet, kan dat aanleiding geven tot niet uitbetaling van het saldo.

Terugvorderen is enkel mogelijk na de eindcontrole na de drie projectperiodes. In dat geval is het de gemeente die de subsidie heeft ontvangen, die het teruggevorderde bedrag terugstort.