Financiële ondersteuning

Een aantal acties uit de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’ kunnen op financiële ondersteuning rekenen. De acties uit deze oproep die niet financieel worden ondersteund, kunnen ondersteund worden via andere instrumenten of oproepen.

In 2023 worden de modaliteiten van de tweede projectoproep hier gecommuniceerd. Raadpleeg de eerste projectoproep(opent in nieuw venster).

Financiële stimulansen

Bijkomend geven we een financiële stimulans aan lokale besturen die een mentorrol opnemen, een samenwerkingsverband aangaan of experimenteren met ‘sociale impact obligaties’.

  • Financiële stimulansen kunnen cumulatief verworven worden en zijn tevens verlengbaar. Een lokaal bestuur kan meerdere financiële stimulansen per projectjaar ontvangen.
  • Voor de financiële stimulansen is geen cofinanciering vereist.
  • Eventuele verlenging van de financiële stimulansen voor volgende projectoproepen zijn afhankelijk van beschikbare middelen op de begroting.

Lees hieronder meer over deze financiële stimulansen.

Inhoudelijke ondersteuning

Agentschappen en middenveldorganisaties bieden inhoudelijke ondersteuning aan lokale besturen bij de acties uit het Plan Samenleven. Je vindt het ondersteuningsaanbod terug op elke actiepagina.

Ondersteuning kan verschillen per organisatie:

  • Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt intensieve ondersteuning aan alle lokale besturen of samenwerking van lokale besturen.
  • Bepaalde organisaties hebben een betalend aanbod en kunnen door een lokaal bestuur worden ingeschakeld om de KPI’s te behalen. De financiële ondersteuning in het kader van de subsidie-oproep Plan Samenleven kan daarvoor aangewend worden.
  • Andere organisaties hebben een gratis aanbod. In dat geval staat dat expliciet op de actiepagina vermeld.
  • Op de actiepagina’s zijn ook inspirerende voorbeelden opgenomen waar lokale besturen eventueel zelf mee aan de slag kunnen.
  • Sommige lokale besturen hebben al heel wat expertise in een bepaalde actie. Deze knowhow wil de Vlaamse overheid erkennen. Lokale besturen die mentor willen zijn voor een bepaalde actie, konden daarvoor kandideren en financieel ondersteund worden. Lees meer over de mentorbesturen.