Algemene tips

 • Overloop vooraf de vragen die we stellen in de aanvraagmodule. Zo kan je je goed voorbereiden.
 • Denk goed na over de prioriteiten. We verdelen de subsidies op basis daarvan.
 • Simuleer welke subsidiebedragen je kan aanvragen per actie en KPI.
 • Enkel lokale besturen uit dezelfde referentieregio kunnen kandideren als intergemeentelijke samenwerking.
 • Elk lokaal bestuur kan maar in 1 samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. Lokale besturen die in het 1ste projectjaar meerdere samenwerkingsverbanden afsloten, kunnen die samenwerkingen behouden.

Stappenplan voor indieners uit projectjaar 1

 • Stap 1

  Raadpleeg de e-mail die ABB op 26 mei verstuurde

  Houd de e-mail van ABB over de tussentijdse jurering goed bij. Die heb je nodig voor het indienen van je aanvraag voor projectjaar 2. In die e-mail vind je de beschikbare subsidie-enveloppe voor je lokaal bestuur of intergemeentelijke samenwerking. Je kan van dat bedrag uitgaan voor projectjaar 2.

 • Stap 2

  Acties voortzetten of inzetten op nieuwe acties?

  Je kan ervoor kiezen om in projectjaar 2 dezelfde acties verder te zetten of om in te zetten op nieuwe acties. Hou het subsidiebedrag dat ABB meedeelde na de jurering goed in je achterhoofd. Voor dat maximumbedrag kan je nieuwe acties aanvragen of bestaande acties voortzetten.

  Wil je extra middelen in projectjaar 2 bovenop het tussentijds gejureerde subsidiebedrag? Dan vul je een bijkomende aanvraag in. Hou daarbij rekening met het plafondbedrag per actie. Het is niet mogelijk om extra middelen aan te vragen bovenop dat plafondbedrag.

 • Stap 3

  Simuleer hoe je de middelen kan benutten

  Simuleer op welk bedrag je recht hebt. Houd rekening met de juiste formules en de plafondbedragen per actie.

  Huidig Bereik (kolom F)

  Vul in dit veld hetzelfde bereik in dat je voor de start van Plan Samenleven bij deze actie indiende. Wat was het bereik voor de start van Plan Samenleven?

  Gepland Bereik KPI (kolom G)

  Vul in dit veld het geplande bereik met de Vlaamse middelen van Plan Samenleven voor projectjaar 2 in. Wat is de optelsom van het bereik van voor Plan Samenleven én de extra KPI door Vlaamse middelen van Plan Samenleven?

  Bijdrage Vlaanderen

  • Kies de juiste kolom
   • Kolom H: als het geplande bereik het dubbele of meer dan het dubbele is van het bereik van voor Plan Samenleven
   • Kolom I: als het geplande bereik minder dan het dubbele is van het bereik van voor Plan Samenleven
  • Dat bedrag zet je in het webformulier. ABB controleert dat en bevestigt definitief het bedrag na de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

  Prioritering

  Elke actie moet een andere prioriteit krijgen, maar ABB houdt geen rekening met de prioritering bij de toekenning van de middelen.

 • Stap 5

  Dien je aanvraag in

  Klaar met de voorbereiding? In de e-mail van ABB over de tussentijdse jurering vind je een persoonlijke code die je nodig hebt om te starten met de digitale subsidieaanvraag.

  Wil je na deze aanvraag een bijkomende aanvraag voor extra middelen doen? Gebruik daarvoor diezelfde code.

Stappenplan voor nieuwe indieners

 • Stap 1

  Simuleer op welke middelen je recht kan hebben

  Simuleer op welk bedrag je recht hebt. Houd rekening met de juiste formules en de plafondbedragen per actie.

  Bereik voor Plan Samenleven (kolom F)

  Noteer in dit veld het huidig bereik. Wat is het huidig bereik met eigen gemeentelijke middelen (dus zonder Vlaamse financiering)?

  Gepland Bereik KPI (kolom G)

  Vul in dit veld het gepland bereik in met de Vlaamse middelen van Plan Samenleven erbij. Wat is de optelsom van het huidige bereik én het bereik met de Vlaamse subsidies van Plan Samenleven?

  Bijdrage Vlaanderen

  • Kies de juiste kolom
   • Kolom H: als het geplande bereik het dubbele of meer dan het dubbele is van het bereik van voor Plan Samenleven
   • Kolom I: als het geplande bereik minder dan het dubbele is van het bereik van voor Plan Samenleven
  • Dit bedrag zet je in het webformulier. ABB controleert dat en bevestigt definitief het bedrag na de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

  Prioritering

  Voeg per actie een andere prioriteit toe. ABB bepaalt welke acties subsidies krijgen op basis van die prioritering als de middelen ontoereikend zijn. Als je bestuur intekent voor bijvoorbeeld 5 acties, dan moet je de nummers 1 tot en met 5 verdelen over die acties, waarbij nummer 1 de hoogste prioriteit geniet.

 • Stap 2

  Bereid je voor op de aanvraag

  Overloop vooraf de vragen die we stellen in het aanvraagformulier. Zo kan je je goed voorbereiden.

 • Stap 3

  Dien je aanvraag in

  Klaar met de voorbereiding? Dan is het tijd om de subsidieaanvraag op te starten.

Veelgestelde vragen