Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe indienen voor Plan Samenleven? (projectjaar 3) Plan Samenleven

Hoe indienen voor Plan Samenleven? (projectjaar 3)

Wil jouw lokaal bestuur of intergemeentelijke samenwerking (IGS) kandideren voor de 3de projectperiode van Plan Samenleven? Dat kan vanaf 22 april 2024 tot en met 6 mei 2024 (12 uur). Op deze pagina geven we nog enkele tips mee. 

Stappenplan voor indieners uit projectjaar 2

 • Stap 1

  Tussentijdse jurering projectjaar 2

  Projectindieners controleren voor de acties van het tweede projectjaar of ze 25% van de KPI hebben behaald voor de tussentijdse jurering. Een actie kan in projectjaar 3 enkel verlengd worden indien 25% KPI behaalt werd of indien er een positieve evaluatie is na de tussentijdse jurering.

  Indien dit niet het geval is, kan de projectindiener motiveren hoe die alsnog de actie toch tot een goed einde zal brengen in het tweede projectjaar. Benoem daarbij zoveel mogelijk concrete ankermomenten: vb. data van geplande vormingen, geplande acties, wanneer de medewerker op het project start…

 • Stap 2

  Acties voortzetten of stopzetten?

  Projectindieners kunnen in projectjaar 3 voor dezelfde acties financiële ondersteuning aanvragen of een of meerdere acties stopzetten. De projectindieners dienen dit voor 6 mei te mailen naar samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Deze mail moet de volgende elementen bevatten:

  • de actie(s) die worden gecontinueerd of stopgezet;

  • of er wijzigingen in het samenwerkingsverband zijn.

  ABB jureert of een actie verlengd kan worden. De projectindieners bezorgen aan ABB zowel de tussentijdse jurering als de aanvraag voor financiële ondersteuning in het derde projectjaar.

 • Stap 3

  Toekenning middelen

  ABB communiceert vanaf eind mei de resultaten van de tussentijdse jurering. In juli zullen de middelen voor het derde projectjaar toegekend worden (onder voorbehoud van het besluit van de Vlaamse Regering).