Daarnaast kunnen lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rekenen op:

Zodra er nieuws is over de goedkeuring van de dossiers maken we samen afspraken over de inzet van de medewerkers en de concrete modaliteiten voor samenwerking.

Heb je nog vragen of wil je al een afspraak inplannen? Je kan terecht bij je vaste contactpersoon of laat een bericht na via de website van het Agentschap Integratie en Inburgering(opent in nieuw venster).