Tijdlijn

 • Stap 1

  KPI's eerste 6 maanden

  Lokale besturen bezorgen uiterlijk 15 april 2023 de behaalde KPI’s van de eerste 6 maanden.

 • Stap 2

  KPI's eerste projectjaar

  Lokale besturen bezorgen uiterlijk 15 oktober 2023 de behaalde KPI’s na het eerste projectjaar en de eventuele motivering indien de KPI’s niet werden behaald.

 • Stap 3

  BBC-eindcontrole

  In 2026 – aan het einde van de verlenging van de projecten – gebeurt de eindcontrole via de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Controle van de KPI’s

Een lokaal bestuur rapporteert per actie hoeveel KPI’s behaald werden.

 • Voorlopig kunnen via dit rapportagedocument(Excel bestand) de KPI’s bijgehouden worden om binnen het lokaal bestuur de behaalde KPI’s te monitoren.
 • Een lokaal bestuur moet enkel de KPI’s rapporteren (enkel kwantitatieve controle).
 • Een lokaal bestuur rapporteert over de volledige (inter)gemeentelijke doelstelling (inclusief het huidig bereik).
 • Een lokaal bestuur rapporteert over de te behalen KPI’s (confer de bevestigingsmail), niet over de aangevraagde KPI’s.

Als het beoogde aantal KPI’s niet behaald wordt, kan het lokaal bestuur aangeven aan het Agentschap Binnenlands Bestuur waarom het vooropgestelde KPI niet behaald werd.

 • Indien blijkt dat de verantwoording de aanwending van de subsidie voor de doeleinden van voorliggende oproep niet motiveert, dan kan de subsidie teruggevorderd worden.
 • Lokale besturen dragen zelf de verantwoordelijkheid om realistische KPI’s te formuleren, passend binnen de haalbaarheid van de lokale context. Indien de KPI’s door de gemeenten binnen een samenwerkingsverband niet gehaald worden, is het logischerwijze de gemeente die de subsidie heeft ontvangen die het teruggevorderde bedrag terugstort.

Eenzelfde KPI kan bij verschillende acties geregistreerd worden door thematische overlap. Dit kan enkel als er een dubbel grote investering tegenover de actie staat. Als er geen dubbele investering tegenover deze dubbele registratie staat, zou er sprake zijn van dubbelsubsidiëring.

Uitbetaling

Bij goedkeuring zal 80 procent van de subsidie worden uitbetaald. De behaalde KPI’s worden na het eerste projectjaar geëvalueerd om te onderzoeken of de uitbetaling van 20 procent van het saldo te verantwoorden is.

Eindcontrole binnen BBC

Lokale besturen en de VGC dienen hun financiële verantwoording in via de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) over de reguliere jaarrekeningen.

Na de verlenging van de projecten op het einde van 2025 wordt de eindcontrole in BBC uitgevoerd. Deze zal gebeuren na 30 juni 2026. Dit is wanneer de jaarrekeningen van 2025 ontvangen zijn. Er zal worden nagekeken of het geheel van de uitgaven het dubbel is van de ontvangsten van Vlaanderen met de code ABB-SAMENLEVEN (of ABB-SLV).

Verschillende lokale besturen signaleerden dat de subsidiecodes die zijn aangemaakt voor Plan Samenleven te lang zijn en niet worden aanvaard in de interne financiële systemen en de digitale rapportering. Naast de code ABB-SAMENLEVEN wordt ook de code ABB-SLV aanvaard. Voor eventuele financiële stimulansen kunnen ABB-SAMENLEVEN-STIMULANS of ABB-SLV-ST.

Co-financiering

Onder cofinanciering van 50% verstaan we een investering door het lokaal bestuur die even groot is of groter dan het subsidiebedrag dat men ontvangt van Vlaanderen. Enkel werkings- of personeelskosten die een link hebben met de uitvoering van de acties komen in aanmerking voor cofinanciering. Het moet duidelijk zijn in de actie commentaar van BBC (of in het aanvullend document) dat de cofinanciering te linken is aan de acties.

De cofinanciering wordt bekeken op het niveau van het geheel van alle acties waarvoor het lokaal bestuur zich engageert.

 • Voorbeeld: een lokaal bestuur engageert zich voor de actie ‘oefenkansen Nederlands versterken’ alsook voor de actie ‘in contact brengen met sport’. 50% cofinanciering heeft betrekking op de opgetelde kost van beide acties.

Voorbeelden van wat in aanmerking kan komen voor cofinanciering:

 • Bestaande personeelsinzet als deze personeelsinzet te linken is aan de actie of acties waarvoor het lokaal bestuur zich engageert om KPI’s te behalen.
 • Personeelsinzet van de persoon die de coördinatie en indiening van de projectaanvraag op zich neemt. Het lokaal bestuur bepaalt een % van de personeelsinzet en linkt deze aan de subsidiecode ABB-SAMENLEVEN (of ABB-SLV).
 • De eigen inbreng van de lokale besturen moet minstens hetzelfde bedrag zijn als de Vlaamse financiering. Die eigen inbreng kan uit andere subsidiekanalen komen (vb. Vlaamse middelen, sociale maribel, …), op voorwaarde dat ze te linken zijn aan acties uit het Plan Samenleven en dat de modaliteiten van de andere subsidiekanalen dat toelaten. Lokale besturen zijn zelf verantwoordelijk om dit na te gaan. Dubbele financiering moet vermeden worden. Cofinanciering met ESF/AMIF middelen is niet mogelijk.
 • Bestaande convenanten of samenwerkingsakkoorden, als deze te linken zijn aan de actie of acties waarvoor het lokaal bestuur zich engageert om KPI’s te behalen. Het lokaal bestuur bepaalt een % van het totaalbedrag van de convenant en linkt deze aan de subsidiecode ABB-SAMENLEVEN (of ABB-SLV).

Voorbeeld van wat niet in aanmerking kan komen:

 • Bestaande personeelsinzet en investeringen die niet gelinkt zijn aan de uitvoering van de acties waarvoor men zich engageert.

Tegenover de eventuele financiële stimulansen met code ABB-SAMENLEVEN-STIMULANS (of ABB-SLV-ST) wordt geen 50% cofinanciering verwacht.

Hoe Plan Samenleven rapporteren binnen BBC?

Ontdek in de demo onderaan deze pagina hoe je in BBC rapporteert. Je vindt er meer informatie over:

 • BBC-analysetool
 • Infovelden over beleidsinfo
 • Feedbackrapport

Lokale besturen labelen hun acties uit Plan Samenleven met de code ABB-SAMENLEVEN (of ABB-SLV) en eventuele financiële stimulansen met code ABB-SAMENLEVEN-STIMULANS (of ABB-SLV-ST). vzw De Rand rapporteert onder de vorm van een afzonderlijk hoofdstuk in hun jaarrekening en jaarverslag.

   Lokale besturen geven het volledig beeld van de initiatieven en inspanningen weer in 1 of meerdere rapportagelijnen.

   We zoomen in op enkele fictieve voorbeelden:

   • bundeling van alle acties in 1 rapportagelijn
   • samenwerking met ondersteunende organisatie
   • samenwerking tussen verschillende lokale besturen
   • loonkost van een medewerker of convenant

   Demo BBC-analysetool

   Inhoud is aan het laden