Voorwaarden

De premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch onderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden. De volgende bouwprojecten komen NIET in aanmerking:

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig vastgoed ontwikkelen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om te verkopen
  • verkavelingen
  • projecten van regelmatige bouwheren.

Alle informatie en voorwaarden van de archeologiepremie ((opent in nieuw venster)) leest u op de website van onroerend erfgoed.