Voorwaarden

Maak een inschatting van de grootte, het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij aan de hand van de simulator op energiesparen.be ((opent in nieuw venster)). Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed!

Voorwaarden vanaf 1 april 2021

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
 • Er kan maximaal 1 premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.
 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Vanaf 1 april 2021 stijgt het toegekende premiebedrag niet meer boven de 9 kWh. De premie voor een batterij van bijvoorbeeld 10kWh zal dus maximaal 6 kWh x 300 euro/kWh + 3 kWh x 250 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 2550 euro bedragen.
 • Ook een batterij van een elektrisch voertuig die een tweede leven krijgt als ‘nieuwe’ thuisbatterij kan in aanmerking komen als die geplaatst wordt door een elektrotechnisch installateur.
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen voor eind 2021. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Batterij/opslagsysteem moet aangemeld zijn bij Fluvius ((opent in nieuw venster)) voor eind 2021 en de aanvrager moet een bewijs van aanmelding hebben. 
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij (PDF bestand opent in nieuw venster).
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract. Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.
 • Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en voor eind 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021.

Procedure

Aanvraag premie vanaf 1 april 2021

 • Via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kunt u uw online aanvraag voor de batterijpremie ((opent in nieuw venster)) (met voorwaarden vanaf april 2021) indienen.
  Goedgekeurde aanvragen kunnen ten vroegste in september 2021 uitbetaald worden.
 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen ((opent in nieuw venster)).
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Bij de vernieuwde premie worden enkel volledige aanvragen behandeld en moet er dus binnen de 6 maanden na eindfactuur een aanvraag ingediend zijn. Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.
 • Normaal gezien krijgt binnen een termijn van 1 à 2 maanden een e-mail.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

Aanvraag premie tot en met 31 maart 2021

 • U kunt uw dossier online opvolgen en aanvullen via de link die u ontvangt via mail nadat u de premie heeft aangevraagd.
 • Als uw ingediende dossier volledig is (en dus alle nodige documenten werden bijgevoegd), dan volgt de uitbetaling normaal gezien binnen de 4 maanden na indiening.

Bedrag

Capaciteit batterij

Bedrag van
1-1-2021
tot
31-3-2021

Bedrag van
1-4-2021
tot
31-12-2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

0 tot 4 kWh

250 euro/kWh

300 euro/kWh

225 euro/kWh

150 euro/kWh

75 euro/kWh

0 euro/kWh

4 tot 6 kWh

250 euro/kWh

300 euro/kWh

187,5 euro/kWh

125 euro/kWh

62,5 euro/kWh

0 euro/kWh

6 tot en met 9 kWh

250 euro/kWh

250 euro/kWh

150 euro/kWh

100 euro/kWh

50 euro/kWh

0 euro/kWh

Vanaf 9 kWh

250 euro/kWh

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

maximum per batterij

3200 euro, max. 35% factuur incl. BTW

2550 euro, max. 40% factuur incl. BTW

1725 euro, max. 40% factuur incl. BTW

1150 euro, max. 40% factuur incl. BTW

575 euro, max. 40% factuur incl. BTW

0 euro

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU

Uitzonderingen

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.

Veelgestelde vragen