Voorwaarden

 • De premie geldt voor natuurlijke personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • Zowel de eigenaar als de huurder van de woning kan de premie aanvragen.
 • De oude kachel of open haard wordt gestookt met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers, of andere vormen van hout. Kachels kunnen vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking. De vervanging van ketels (centrale verwarmingssystemen op hout/pellet of steenkool) komt niet in aanmerking.
 • De premie geldt voor de vervanging van kachels en open haarden gebruikt als hoofdverwarming of als bijverwarming.
 • De nieuwe kachel of open haard mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen zoals hout, pellets, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol.Toestellen die wel in aanmerking komen voor de premie zijn inzet- of vrijstaande gaskachels, en ingebouwde gashaarden
 • De nieuwe kachel of open haard moet minstens een Europees energielabel A hebben. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, want deze hebben dat label niet.
 • De nieuwe kachel of open haard moet worden geïnstalleerd in dezelfde ruimte als de oude. Bij vervanging van een open haard moet het nieuwe toestel in de ruimte van de open haard geïnstalleerd te worden.
 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een installateur. De installateur zal de attesten bezorgen die u nodig hebt om de premie aan te vragen, en zal ook de oude kachel meenemen voor vernietiging.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van de factuur
 • het attest van de installateur
 • indien van toepassing, een bewijs dat u behoort tot één van de groepen die in aanmerking komen voor een verhoogde premie
  • beschermde afnemers: een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat of een kopie van het attest dat aantoont dat u recht hebt op het sociaal tarief
  • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage: een kopie van de mededeling van het OCMW waarin de aanvraag tot verwarmingstoelage werd goedgekeurd
  • personen met een belastbaar inkomen van maximum 30.640 euro (inkomstenjaar 2016), verhoogd met het inkomen van de persoon met wie u samenwoont: een kopie van het aanslagbiljet voor de inkomsten van het jaar 2016 (voor premie-aanvragen in 2019)
  • personen die de wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd verhuren aan een sociaal verhuurkantoor: een kopie van het huurcontract

De premie online aanvragen

Om de premie online aan te vragen moet u inloggen met uw eID (bv. via itsme, kaartlezer of mobiele app). De applicatie werkt het best in Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Vraag de premie aan

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier (Word bestand). Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar het departement Omgeving.

Bedrag

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie (inclusief verplaatsingskosten), met een maximum van 250 euro. Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs, de aangerekende verplaatsingskosten voor de plaatsing van het nieuwe toestel en de aangerekende kosten voor de verwijdering van het bestaande toestel.

De premie wordt verhoogd tot 50% met een maximum van 1.000 € voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens:

 • beschermde afnemers
 • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage
 • personen met een belastbaar inkomen van maximum 30.640 euro (inkomstenjaar 2016), verhoogd met het inkomen van de persoon met wie wordt samengewoond
 • personen die de wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.