Voorwaarden

 • De zero-emissiepremie was er voor natuurlijke personen (particulieren), voor vzw’s en aanbieders van autodelen en voor houders van vergunningen van taxidiensten.
  • Een natuurlijk persoon had recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) konden een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet werd aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
  • Voor vzw’s, aanbieders van autodelen en houders van vergunningen van taxidiensten gold de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
 • Het moest gaan om een
  • nieuwe wagen die ingeschreven werd vanaf
   • 1-1-2016 in geval van aankoop
   • 3-8-2017 in geval van leasing. Het voertuig moest niet noodzakelijk ingeschreven worden op naam van de leasingnemer, maar mocht ook worden ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij.
   • 1-1-2018 voor vzw’s en aanbieders van autodelen
   • 7-9-2019 voor houders van vergunningen van taxidiensten
  • nieuwe bromfiets klasse B (incl. sommige drie- en vierwielers) of motorfiets, die ingeschreven werd vanaf 15 april 2018.
 • De premie was er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
  • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
  • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
 • De premie was er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B (hieronder vallen ook een deel elektrische driewielers en vierwielers)
  • motorfietsen.
  • Het voertuig moest ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest. Het voertuig mocht in het buitenland zijn aangekocht, maar het moest dus een nieuw voertuig zijn dat in het Vlaamse gewest werd ingeschreven.
  • De premie moest online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).
   Als u (uiterlijk 1 maart 2021) de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvroeg, moest u een ondertekende bestelbon kunnen voorleggen met als datum uiterlijk 31 december 2019.
  • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

  Procedure

  De premie werd afgeschaft in 2020,

  Wie het voertuig uiterlijk op 31-12-2019 besteld had (bestelbon als bewijs), kon nog tot en met 1 maart 2021 de premie aanvragen. Door de coronacrisis werd de vorige deadline immers (31-10-2020) uitgesteld.

  Bedrag

  De premiehoogte was afhankelijk van het voertuigtype en de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van het voertuig.