Voorwaarden

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de laatste factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

 • De premie moet uiterlijk op 31-12-2021 online aangevraagd worden. Het batterijsysteem moet ook voor deze datum geplaatst zijn en de datum van de laatste factuur moet ook voor deze datum vallen.

 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.

 • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.

 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • U moet een decentrale productie-installatie hebben (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben. Meer uitleg hierover staat in het document Terminologie Thuisbatterij (PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Raadpleeg op de website van het Departement Omgeving het overzicht van alle voorwaarden (opent in nieuw venster).

Procedure

U kunt de premie online aanvragen bij het Departement Omgeving (opent in nieuw venster). Daar leest u ook welke documenten u bij uw aanvraag moet toevoegen.

Bedrag

 • De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem.
 • De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten.
 • Als u nog geen digitale meter hebt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kunt u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen (inclusief de meterkast en de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 300 euro.