Voorwaarden

  • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
  • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.

  • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.

  • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 

  • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
  • U heeft een decentrale productie-installatie (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

  • De batterij heeft een tweerichtingscommunicatie-interface.

  • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

  • Op lne.be vindt u een overzicht van alle voorwaarden (opent in nieuw venster)

Procedure

Op lne.be kunt u de premie online aanvragen (opent in nieuw venster) vanaf 1 augustus 2019. Daar leest u ook welke documenten u bij uw aanvraag moet toevoegen.

Bedrag

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro of 35% van de investeringskosten.