Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullende premie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (meer info vanaf najaar 2023)

Aanvullende premie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (meer info vanaf najaar 2023)

Binnenkort wordt er een aanvullende Mijn VerbouwPremie toegekend aan eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én SVK-verhuurders voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. Er wordt verwacht dat de aanvullende premie aan te vragen is vanaf najaar 2023, voorjaar 2024. De aanvraagprocedure voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zal daarom ook wijzigen. 

Wat is de aanvullende premie

De aanvullende Mijn VerbouwPremie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw voor eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie, zorgt ervoor zij recht hebben op dezelfde premies als eigenaar-bewoners van eengezinswoningen voor gelijkaardige werken, net zoals dat al het geval was voor SVK-verhuurders.

Premieaanvragen voor werken aan privatieve delen en individuele installaties voor verwarming en/of de productie van sanitair warm water

De premieaanvraag en premieberekening verlopen op dezelfde manier als voor eengezinswoningen. Een premieaanvraag kan slechts betrekking hebben op één appartement. Dit is de klassieke procedure. Hier wijzigt er niets. Meer informatie: zie ‘Wat met appartementen en appartementsgebouwen?’.

Premieaanvragen voor werken aan gemeenschappelijke delen en collectieve installaties voor verwarming en/of de productie van sanitair warm water

Overgangsmaatregelen

Een VME of andere investeerder wacht best met de premieaanvraag voor werken aan gemeenschappelijke delen tot deze wijzigingen zijn doorgevoerd. Er is een overgangsmaatregel die voorziet dat alle facturen voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen door de VME of andere investeerder kunnen worden ingediend als ze dateren vanaf 1 juli 2020 en dit tot 1 jaar nadat de wijzigingen in het de aanvraagprocedure van kracht gaan. De geldigheid van 2 jaar voor facturen is in deze overgangsperiode dus niet van toepassing.

Veelgestelde vragen