Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie

Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie

Als u een ingrijpende energetische renovatie (met een bouwaanvraag vanaf 1 oktober 2016) uitvoert, krijgt u een korting op de onroerende voorheffing. Deze korting wordt toegekend op basis van het behaalde E-peil.

Voorwaarden

 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een gebouw dat ingrijpend energetisch gerenoveerd is:
  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) zijn volledig vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd.
 • U moet een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) hebben of, als u geen vergunning nodig had voor de werken, een melding van de ingrijpende energetische renovatie hebben ingediend bij uw gemeente. De aanvraag of melding werd ingediend vanaf 1 oktober 2016.
 • Het moet gaan om werken waarvoor de verplichte medewerking van een architect vereist is. Het moet dus gaan om werken die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect. U kunt dit navragen bij de stedenbouwkundige dienst van de bevoegde gemeente. In het Omgevingsloket vindt u een overzicht van de werken die vrijgsteld zijn van de medewerking van een architect(opent in nieuw venster).
  Het vrijwillig aanstellen van een architect, terwijl dat vanuit stedenbouw eigenlijk niet verplicht is, volstaat niet om onder de EPB-plicht te vallen en zodoende aanspraak te maken op deze vermindering van de onroerende voorheffing

 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. U vindt het E-peil op het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een 2de verblijf.
 • De vermindering geldt voor een periode van 5 jaar.
 • De vermindering hangt af van het behaalde E-peil:
Maximaal E-peil na ingrijpende energetische renovatie VerminderingDuur van de vermindering

E90
Opgelet: deze vermindering geldt enkel voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31-12-2019

50%5 jaar
E60100%5 jaar

Procedure

Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet. Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. Dat betekent dat de vermindering van de onroerende voorheffing ten vroegste vanaf aanslagjaar 2017 kon worden toegekend.

Als het gebouw van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar de vermindering voor de resterende periode.

Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Bedrag

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:

 • 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt (geldt enkel voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31-12-2019)
 • 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing(opent in nieuw venster) u zult moeten betalen op basis van het E-peil van het gebouw.