Voorwaarden

 • U hebt een diploma en nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. (Voor andere diploma's en/of nationaliteiten moet u een gelijkwaardigheidserkenning aanvragen)
 • U hebt uw lerarendiploma behaald in de EER of Zwitserland.
 • U hebt onderwijsbevoegdheid in uw land van afkomst.
 • U wil lesgeven in:
  • het basisonderwijs
  • het secundair onderwijs
  • het volwassenenonderwijs
  • het hoger beroepsonderwijs
  • of het deeltijds kunstonderwijs.

Procedure

Vraag de professionele erkenning aan met het aanvraagformulier professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma (opent in nieuw venster) bij AGODI. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten, kopieën en vertalingen u moet meesturen.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.lerarendiploma@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 2 maanden af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Bedrag

De procedure voor een professionele erkenning bij AGODI is gratis.

Uitzonderingen

Wilt u lesgeven in het hoger onderwijs (docent, hoogleraar, …), neem dan contact op met de hogeschool of universiteit waar u les wilt geven. Deze instellingen zijn zelf bevoegd voor de erkenning.

Hebt u een diploma en/of nationaliteit van buiten de EER, dan moet u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.