Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep Landbouw-Natuur 2023

Projectoproep Landbouw-Natuur 2023

Deze projectoproep ondersteunt initiatieven die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur en die voor beide voordelen opleveren. 

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van leefbare, rendabele landbouwpraktijken voor bedrijven en die tegelijkertijd de agrarische natuur en/of omgeving versterken.

De projecten moeten innovatief en inspirerend zijn, goede voorbeelden geven en ook toegepast kunnen worden op andere bedrijven.

Volgende aspecten zijn daarbij van belang:

  • Systeembenadering: bij het inzoomen op één aspect mag de samenhang met de andere aspecten van het landbouwproductiesysteem niet uit het oog verloren worden.
  • Brongerichte maatregelen genieten de voorkeur.
  • De maatregelen/praktijken besteden aandacht aan rendabele landbouwpraktijken en kansen voor agrarische natuur.

Lees meer over de inhoud en het reglement van de projectoproep(Word bestand)

Doelgroep

Iedereen kan een projectvoorstel indienen.

Subsidies

De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag.

Deelname aan de projectoproep

  • Vul het formulier(Word bestand), het stappenplan (bijlage 1)(Word bestand) en de begroting (bijlage 2)(Excel bestand) in.
  • Mail deze ingevulde documenten op uiterlijk 5 oktober 2023 naar PBM.omgeving@vlaanderen.be.
  • De selectie vindt plaats op 19 oktober 2023. Na de selectie bezorgt de jury aan alle projectindieners een motivatie (of selectie van criteria) waarom ze wel of niet geselecteerd zijn.
  • De gesubsidieerde projecten kunnen van start gaan vanaf 01/01/2024 en hebben een maximale duurtijd van 2 jaar, tot 31/12/2025.

Vragen?

Voor meer info of vragen over deze projectoproep kunt u terecht bij:

Afdeling PBM:

  • PBM.omgeving@vlaanderen.be

Katleen Van Essche:

  • katleen.vanessche@vlaanderen.be
  • 0477/67.48.47