Het strategisch plan voor hulpverlening aan gedetineerden bestond in 2010 10 jaar. De verjaardag was de aanleiding voor een boekje met getuigenissen van hulp- en dienstverleners over hun werk en samenwerking in Vlaamse gevangenissen.
Publicatiedatum April 2011
Publicatietype Boek
Thema's Gezondheidszorg