De toepassing van radiokoolstofdateringen op organisch en anorganisch materiaal uit archeologische sporen, landschappelijke elementen of gebouwd erfgoed heeft sinds de ontdekking van deze methode in het midden van de 20ste eeuw een ware aardverschuiving teweeggebracht in de kennis van het verleden. De zogenaamde ‘radiokoolstof-revolutie’ zorgde de afgelopen decennia voor een beter afgelijnd chronologisch kader van verschillende culturele perioden en natuurlijke processen, en voor een preciezere datering van gebeurtenissen uit het verleden. De handleiding is bedoeld voor erfgoedonderzoekers die hun kennis over de radiokoolstofdateringstechniek willen aanscherpen.

Meer informatie

Publicatiedatum Februari 2019
Publicatietype Handleiding
Thema's Archeologie
Auteur(s) Kristof Haneca, Anton Ervynck, Marc van Strydonck
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 21