Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aantal alleenwonenden in Vlaanderen sinds 1990 toegenomen met 50%

Aantal alleenwonenden in Vlaanderen sinds 1990 toegenomen met 50%

Statistieken
januari 2016
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Begin 2015 woonden er in het Vlaamse Gewest 849.000 mensen alleen. Dat komt overeen met 13% van de bevolking. Vijfentwintig jaar eerder woonden er 552.000 mensen alleen. We verwachten dat het aantal alleenwonenden zal blijven toenemen, zij het aan een gematigder tempo dan in de voorbije periode. In 2030 verwachten we er 955.000. Vooral het aantal alleenwonende, oudere vrouwen zal groeien. Alleenwonende mannen zijn gemiddeld jonger dan alleenwonende vrouwen. Er wonen verhoudingsgewijs veel meer alleenwonenden in de steden en in de kuststreek.
Publicatiedatum
Januari 2016
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Woonbeleid , Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Edith Lodewijckx
Reeks
SVR-St@ts 2016/1