Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020- 2021.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Werken en leren
Doelgroep Ruim publiek