Ondanks de goede kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen blijft een verhoogde aandacht voor lood in drinkwater nodig. In bijna twee op de 100 woningen en gebouwen voldoet het water niet aan de loodnorm. Voor lood bedraagt de wettelijke norm 10 microgram per liter. Studies tonen aan dat lage concentraties aan lood ook een invloed kunnen hebben op de gezondheid. Om die reden is het nodig om de blootstelling aan lood zo laag mogelijk te houden. De nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn vraagt ook meer aandacht voor de problematiek van lood in kraanwater en legt de nadruk op gebouwen waar de risico’s het grootste zijn met name gebouwen die zich richten op voor lood kwetsbare groepen of publieke gebouwen met veel gebruikers. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkte samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een derde actieplan uit waarbij voortgebouwd wordt op de ervaringen uit de eerdere actieplannen.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Drinkwater