Het jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Het bevat informatie over de ingediende dossiers en de toegekende steun.

Publicatiedatum Juni 2019
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Landbouw- en visserijbeleid