Het addendum geeft een overzicht van de financiële gegevens van de OVAM gedurende een werkjaar.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Ruimtelijk beleid , Kwaliteit van de leefomgeving
Doelgroep
Bedrijven, Bodemsaneringsdeskundigen, Lokale besturen, Overheid, Ruim publiek, Studenten

Vorige edities