De Vlor raakte in het verleden al meerdere malen het thema aan van de internationale mobiliteit van studenten met functiebeperkingen. Zo wees hij er in 2010 al op dat ook studenten met een functiebeperking de kans moeten krijgen om deel te nemen aan internationale mobiliteit en dat hiervoor de nodige ondersteuning moet worden voorzien. Naar aanleiding van een recente bevraging van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet de raad zijn beleidsaanbevelingen hierover op een rij. Hij heeft het dan zowel over inkomende als uitgaande mobiliteit van studenten met een functiebeperking.

Publicatiedatum Maart 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Gelijke kansen in het onderwijs