Op 24 en 25 mei 2018 kwamen de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 48 Europese landen samen in Parijs om een stand van zaken op te maken van het Bolognaproces. De conclusies van de ministers werden vastgelegd in een communiqué dat de toekomstvisie, de prioriteiten en werkpunten voor een Europese hogeronderwijsruimte. De Vlor reageert op het communiqué en geeft daarbij ook een aantal aandachtspunten voor Vlaanderen mee.

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Internationale samenwerking , Hoger onderwijs