Advies van de Vlor over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX.