Het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behandelt heel wat sectoren, organisaties en activiteiten. Het advies beperkt zich tot enkele belangrijke, ingrijpende bepalingen. Het gaat onder meer over de meldpunten 'Geweld, Misbruik en Kindermishandeling' en over het Centrum kwaliteitsbewaking. De raad adviseerde ook over enkele belangrijke bepalingen in de woonzorg.

Publicatiedatum September 2012
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid