Waarom een nieuwe open‐ruimte‐kaart? Na de tellingen van het voorjaar 2021 lieten meerdere jagers ons weten dat de gebruikte open‐ruimte‐kaart niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Sommige percelen zijn aangeduid als open ruimte maar zijn in werkelijkheid bebouwd of bebost. Waardoor de oppervlakte open ruimte overschat en de dichtheid van patrijs onderschat is. De vorige versie van de open‐ruimte‐kaart is gebaseerd op de meest recente publicatie van de biologische waarderingskaart (BWK). Hoewel deze versie in 2020 gepubliceerd werd, wil dat niet zeggen dat alle informatie uit 2020 stamt. In de praktijk bleek zowat driekwart van de gegevens ouder dan 2007. Vandaar dat we op zoek gaan naar een betere bron.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Thierry Onkelinx, Raïsa Carmen
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (2)