Duurzaam omgaan met water is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het duurzaam omgaan met water omvat verschillende facetten. Verschillende van deze aspecten komen in andere brochures aan bod. Deze brochure behandelt het deelaspect: hoe omgaan met lozen en zuiveren van het afvalwater op een melkveebedrijf.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Juni 2008
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren , Landbouw en visserij