Het rapport bevat richtlijnen, suggesties en overwegingen met als doel archeologen een denkkader te bieden bij het opgraven en documenteren van menselijke resten tijdens een opgraving. Het reikt de opgravers aanwijzingen aan om zo weinig mogelijk potentieel verwerfbare gegevens tijdens het bergen van menselijke resten verloren te laten gaan.

Publicatiedatum Juli 2018
Publicatietype Handleiding
Thema's Archeologie
Auteur(s) Anton Ervynck
Reeks Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed nr. 7