Het afwegingskader zoekt naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed, met oog voor het behoud van erfgoedwaarden, landschappelijke setting en agrarische context. Het is een instrument bij het verlenen van een advies voor elke stedenbouwkundige aanvraag van een landbouwer die werken wil uitvoeren aan of in zijn landbouwbedrijf in beschermd erfgoed.

Publicatiedatum Juni 2016
Publicatietype Handleiding
Thema's Monumenten- en landschapszorg
Auteur(s) Brecht Vandekerckhove, Arnout De Waele, Jim Baeten, Dirk Van Heuven
Reeks Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed nr. 2
Doelgroep Landbouwers