Het jaarverslag bevat de meest in het oog springende trends, feiten en realisaties van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).