De brochure geeft laagdrempelige informatie aan transgender personen zelf en aan iedereen die in transgenders geïnteresseerd is. De publicatie is zowel informerend als sensibiliserend.

Publicatiedatum December 2013
Publicatietype Brochure
Thema's Gelijke kansen en diversiteit