De studie focust op het thema van de combinatie van arbeid met gezin (en zorg) en hanteert daarbij een breed perspectief. Naast jonge gezinnen met kleine kinderen komen gezinnen met opgroeiende kinderen en oudere gezinnen aan bod; naast het klassieke gezin is er aandacht voor nieuwere leefvormen. Arbeid wordt eveneens breed benaderd: naast beroepsarbeid komt ook onbetaalde arbeid in beeld in tal van vormen zoals informele zorg en vrijwilligerswerk.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Juli 2015
Publicatietype Studie
Thema's Kwaliteit van de arbeid , Gezin en samenleving
Auteur(s) Marc Callens, Lieve Vanderleyden
Reeks SVR-studie 2015/1