Het rapport brengt op basis van de databank van de opeenvolgende werkbaarheidsmetingen de werkbaarheidssituatie van werknemers met een arbeidshandicap in kaart. Het eerste hoofdstuk bekijkt welk aandeel van de werknemers hinder ervaart door een arbeidshandicap en beschrijft de samenstelling van deze werknemersgroep naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, gezinssituatie, beroepsgroep en sector. Het tweede hoofdstuk gaat in op de werkbaarheidssituatie van werknemers met een arbeidshandicap. Het derde hoofdstuk inventariseert de aanvullende informatie over de arbeidssituatie en werkbeleving van werknemers met een (beperkte of zware) arbeidshandicap.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Rapport
Thema's Kwaliteit van de arbeid
Auteur(s) Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe