De brochure maakt bouwheren, initiatiefnemers of ontwikkelaars van een bouwproject of verkaveling wegwijs in de archeologieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.