In het kader van het Duurzaam Beheerplan wordt een onderhoudsprofiel aangelegd in de Boven-Zeeschelde dat is afgestemd op de noden van de scheepvaart en met respect voor de getijdennatuur. Binnen het tracé van de Boven-Zeeschelde vanaf de afsplitsing van de Ringvaart tot de monding van het Zeekanaal werden tijdens geofysisch vooronderzoek 30 locaties aangetroffen waar er mogelijks archeologische resten in de bedding van de Schelde aanwezig zijn.. Om een beter zicht te krijgen op de aard van de aangetroffen geofysische anomalieën werd er op 11 en 12 augustus 2016 een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd te Baasrode-Fabriek en te Mariekerke.

Meer informatie

Publicatiedatum Maart 2019
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Sven Van Haelst, Marnix Pieters, Jessica Vandevelde
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 115