Gedaan met laden. U bevindt zich op: Asbestafbouwbeleid. Gezamenlijk advies SERV, SALV en Minaraad

Asbestafbouwbeleid. Gezamenlijk advies SERV, SALV en Minaraad

Beleidsadvies
september 2018
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies betreffende het Actieplan asbestafbouw naar een asbestveilig Vlaanderen 2040 en het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet algemene bepalingen milieubeleid van 5 april 1995 en van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Publicatiedatum
September 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid