Het jaarverslag geeft weer welke inspanningen de Vlaamse overheid als werkgever heeft geleverd om een diverse werkgever te zijn en diversiteit in de kijker te zetten. Het beleidsevaluatierapport volgt de strategische en operationele doelstellingen van het actieplan.