De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van de overheidsfinanciën voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Overheidsfinanciën , Beleid en regelgeving