Het rapport is het derde deel in een reeks van tussentijdse rapporten over het beoordelingskader van regionaal belangrijke biotopen en andere natuurstreefbeelden. Het presenteert de fiches met het beoordelingskader voor de struwelen.

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Els De Bie, Kris Vandekerkhove, Arno Thomaes, Luc De Keersmaeker