Advies over het voorontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving