Beslissing beroepsinstantie openbaarheid van bestuur OVB/2018/108 - datum beslissing: 1 juni 2018