Beslissing beroepsinstantie openbaarheid van bestuur OVB/2018/43 - datum beslissing: 21 maart 2018