Beslissing beroepsinstantie openbaarheid van bestuur OVB/2018/58 - datum beslissing: 22 maart 2018