Het Beleidsdomein EWI schreef een gezamenlijke bijdrage voor het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. De bijdrage is een handreiking aan de onderhandelaars voor een nieuw Vlaams Regeerakkoord. Maar evenzeer is het een uitnodiging tot reflectie aan het rijke EWI-stakeholderveld over de beleidsprioriteiten voor de volgende legislatuur.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse Regering