In het advies over bijkomende luchtkwaliteitsmaatregelen stelt de Mobiliteitsraad vast dat het luchtbeleid in Vlaanderen zich twee jaar na de goedkeuring van het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 nog niet heeft losgemaakt van het planproces. Om de stilstand van het beleidsproces te doorbreken is er volgens de MORA behoefte aan concrete maatregelen. Naast de aanbevelingen uit het recente MORA-advies over Fit for 55 die naast het klimaatbeleid ook op het luchtbeleid van toepassing zijn, geeft de MORA specifieke aanbevelingen om het Vlaams luchtbeleid effectiever en dynamischer te maken.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Lucht en geluid